Ain’t Nobody (He’S My Friend)


I’ve got a friend, ain’t nobody like him (3x)
Jesus — He’s my friend

Ain’t nobody – love me like Jesus

Ain’t nobody – love me like the Lord

Ain’t nobody – love me like Jesus

He’s my friend

I’ve got friends who have let me down

I’ve got friends who have stood by my side

But Jesus Christ, He’s more than a friend

He’s my maker, My savior

In Him I’m satisfied (3x)