Drag Jesus Mig


Drag, Jesus, mig
Op efter dig!
Saa folger jeg med Længsel,
Siden du, o Jesus, gik
Ud af Verdens Trængsel.

Drag, Jesus, mig
Op efter dig
Fra Verdens Myre-Tue,
At jeg ikke mere skal
Al dens Jammer skue!

Drag, Jesus, mig
Op efter dig
Med Zions Brudeskare!
Thi jeg kunde ellers let
Vild i Verden fare.

Drag, Jesus, mig
Op efter dig
Til Himlens Fryde-Bolig!
Verden er for dine Born
Vildsom og urolig.

Drag, Jesus, mig
Op efter dig,
Til Himmels op at fare,
Der at staa med Glædesang
I Guds Borneskare!