Du Hellige Guds Kirke Her


Du hellige Guds Kirke her,
Som lyser hoit paa Tinde,
Du love Krist, din Konge kjær,
Han værger dig derinde,
Og dine Born velsigner han,
Sin Fred han skikker sod og sand,
Guds Frelse kan du finde.

Han sender ud sit hellig’ Ord
Til alle Verdens Ender,
Det lober frem som Ilden fort,
Det stanser ingen Hænder;
Hvad for var Frost og Is og Sne,
Det tiner han og lader to,
Saa Taare-Bække rinder.

Hver den, sig selv fornegte vil,
Og lader Gud faa raade,
Og tager Ordet, tror dertil,
Han times evig Baade,
Han vorder vendt, han vorder vis,
Og gaar herfra til Paradis,
Gud unde os den Naade!