Du Himlens Herre Infoer Dig


Du himlens Herre, inför dig
Din unga skara samlar sig
O att den komme ljus och ren,
Som daggan uti solens sken!

O gif oss lust till helig bön
Och till en vandel, ljus och skön,
Gör du oss trogna i vårt kall
Och rädda oss från synd och fall.

Gör själen ren i lammets blod,
Gif andekraft och heligt mod;
Fyll oss alltmera med dig själf,
Till dess vi stå vid lifvets älf.

Där skall, o Herre, inför dig
Din unga skara samla sig,
Mer rik på glans, mer skön och ren
¨ån daggen uti solens sken.