Du Ledte Frem Ved Almagts Bud


Du ledte frem ved Almagts Bud
Til forste Mand den forste Brud,
O Ægtestandens Herre!
Se fra din Throne ned til dem,
Som træde for dit Aasyn frem,
Led du dem selv til Ære,
Saa de
I Ve,
Vel og Vaade
Finde Naade
Til at vandre
Hjertebundne med hverandre!