Du Som Freden Mig Forkynder


Du, som Freden mig forkynder,
Du en Frelser, jeg en Synder,
Du med Amen, jeg med Bon,
Du med Naaden, jeg med Skammen,,
O, hvor vi to passe sammen,
Du, guds Salvede, Guds Son.