Du Vaere Lovet Jesu Krist


Du være lovet, Jesus Krist,
At Menneske du vorden est,
Og kommer som vor Broder kjær,
Thi glæder sig al Himlens Hær!
Halleluja!

Gud Faders Son af Evighed
Er kommen fattig til os ned;
I vores arme Kjod og Blod
Sig klæder Gud vor Herre god.
Halleluja!

Han, som al Verden er for trang,
Her ligger han paa Moders Fang
Som En af vore kjære Smaa,
Den Gud, af hvem vi Ophold faa.
Halleluja!

Nu rinder op med hillig Glans
Udover Verden Lyset hans,
Og skinner ind i Natten saa,
At Lysets Born vi blive maa.
Halleluja!

Ja han, som var Guds Hjerte næst,
Til Jorden kom, en fremmed Gjæst,
Og forer os fra Dodens Dal
Med sig til Gud i Himlens Sal.
Halleluja!

Han er paa Jorden kommen arm,
At du skal hvile ved hans Barm,
Og blive baade glad og rig,
Hans kjære, sode Engle lig.
Halleluja!

Det har han gjort. Vi kan derpaa
Hans store Kjærlighed forstaa.
Hver Kristen glæde sig herved,
Og takke ham i Evighed!
Halleluja