Dybe Stille Sterke Milde


Dybe, stille, Stærke, milde
Guddomsord fra Himmel-Havn
Naade, kalde Hjerter alle
til den gode Hyrdes Favn,
Vidne om, hvad os er givet:
Jesus er vor Vei til Livet.

Frelser kjære, Tak dig være
For din Naade mod vor Jord!
Tiden rinder, Verden svinder,
Evig dog bestaar dit Ord;
Med dit Ord din Naade varer,
Er vort Værn mod alle Farer.

Drag de mange Sjæle bange
Til dig ved din Helligaand!
Allevegne Doden segne
For din stærke Frelserhaand!
For os frem paa Livets Veie,
For os ind til Livets Eie!