Folg Jesus Med


Folg Jesus med!
Jeg er din Vandringsmand.
Til Gravens Sted gaar hvert mit Fode-Fjed
Her i Syndens slibrig’ Land.
Ak, hold dig nær til min Vei,
Slip dog ei
Mig arme Pilegrim
I Dodens Ler og Lim!
Varm mit Hjerte med din Glod,
Gjor din Tale for mig sod
Om din Pine og din Dod.

Og lær mig saa,
At du igjen opstod
Af Gravens Vraa, og kunde træde paa
Slangens Hals og Dodens Braad!
Tænd i min Sjæl op din Glod,
Og gjor dod
Alt Syndens giftig’ Fro,
Og lær mig daglig do!
Bliv mig ogsaa mild o blid!
Thi min Afgangs Aftentid
Lækker mer og mere hid.