Fryd Dig Du Kristi Brud


Fyrd dig, du Kristi Brud
Imod din Herre Gud!
Forhaanden er hans Naade,
Som dig Profeten spaade.
Hosianna, Hæder og Ære
Skal denne vor Konge være!

Gaa ud af dit Paulun,
Og se et glæd’ligt Syn:
Her rider Ærens Konning,
Glæd dig, du Zions Dronning!
Hosianna, Hæder og Ære
Skal denne vor Konge være!

Et Asen hannem bær
Som dog en Herre er,
Hans Pragt er saare ringe,
Dog kan han Doden tvinge.
Hosianna, Hæder og Ære
Skal denne vor Konge være!

Sagtmodelig og god
I Sind og saa i Mod
Han Naade har at fore,
Den skal hans Brud tilhore.
Hosianna, Hæder og Ære
Skal denne vor Konge være!

Lad op din Port saa vid,
Nu kommer Kristus hid!
Han agter dig at gjæste,
Din Salighed til Bedste.
Hosianna, Hæder og Ære
Skal denne vor Konge være!

Stro Grene paa hans Vei,
Spar dine Klæder ei,
Alt Folket bær Palmer,
Og synger Frydesalmer!
Hosianna, Hæder og Ære
Skal denne vor Konge være!

Umyndig’ Born og Smaa
Skal gjore ligesaa,
Den ganske hele Skare
Skal synge uden Fare:
Hosianna, Hæder og Ære
Skal denne vor Konge være!