Gud Dig Allena Vare Pris Och Ara


Gud dig allena vare pris och ära,
Genom Jesus Kristus!
Ja, för allt hvad du oss gifvet
Med din Son,
Den högsta gåfvan,
Lof och pris vi dig himbära.
Amen Halleluja!