Gud Dit Folk Du Vaekke


Gud! dit Folk du vække!
Borttag Mose Dække
Fra dit Israel!
ræk det dine Hænder,
At det sig omvender
Til Immanuel!
Hyrde mild!
Den, som for vild,
Kjærlig bring igjen tilbage
Her i Naadens Dage!

Hvilke Saligheder,
Hvilke Herligheder
Da at se vi faa,
naar de spredte Skarer
Nu befri’de farer
For sit Hjem at na!
Jesus Krist,
Du, som forvist
Dette Under log forjætte,
Du det snart udrette!