Gud Efter Dig Mig Laenges


Gud, efter dig mig længes,
Af Sorgen Hjertet trænges,
Til dig staar al min Lid
Alt paa dit Ord og Naade
Jeg troster i min Vaade,
O Herre, vær mig mild og blid!

Mit Hjerte gjores bange
For mine Synder mange,
Jesus er dog min Trost;
Jeg tror ham vel for alle,
Han vil ei fra mig falde,
Han har mig med sit Blod forlost.

Stor Fristelse jeg finder,
Min Synd saa hart mig binder,
O Gud, hjælp mig derfra!
Lad mig fortabt ei blive
I Doden eller Live,
Jeg evig dig vil prise da!

O Jesus, Lifsens Herre,
Vil du min Jesus være!
Jesus, hvor sodt et Navn!
Jesus, min Frelser milde,
Vil sig fra mig ei skille,
Jesus han er min trygge Havn.

Gud Fader, dig miskunde,
Lad mig ei gaa til Grunde,
Mit Haab er sat til dig!
Guds Son, som mig forloste,
Du hjælpe mig og troste,
Styrk det, du har begyndt i mig!

Guds Aand i lige Maade
Mig give Visdom Naade,
Giv lykke, gode Raad,
Til flittig Tjener være,
Mit Kors taalmodig bære,
Og faa i Himlen Del og Lod!