Gud Er Naadig Han Vil Ikke


Gud er naadig, han vil ikke
Nogen Synders Dom og Dod,
Han vil Hjælp og Redning skikke,
Naar du er i Sjæle-Nod.
Lad dig intet mere smerte,
Giv du Gud dit bange Hjerte,
Tag til dig det Ord, du lærte:
Gud vil ingen synders Dod!

Han har sogt dig saart og længe,
Har har fundet dig, sit Faar;
Stemmer alle Glædens Strenge,
Jesus hjem med Sjælen gaar!
Syng: Velkommen her tilbage!
Frygt dig ikke, Usle, Svage,
Ingen skal fra ham dig drage,
Han vil læge dine Saar!

Der er Fryd i Himmerige,
Har en Synder sig omvendt,
Engler med til Jorden stige,
Af Guds Miskundhed udsendt,
Salve Hjertet, som end bloder,
Naadens Aand det gjennemgloder,
Bort al Tvil og Mishaab stoder,
Sæl er den, som sligt er hændt!