Gud Fader Hor Idag Vort Raab


Gud Fader, hor idag vort Raab,
Velsign vort Barn udi din Daab,
Lad Naade vorde givet!
I Kjærlighed dit Verk begynd,
For Kristi Skyld forlad al Synd,
Fod det paany til Livet!

O Herre Krist, tag naadig mod,
Og dette Barn i dig indpod,
Gjor dig et Lem til Ære!
Og lad saa, trods al Verdens Nod,
Ved, Tro og Daab i Liv og Dod
Din Eiendom det være!

Du værdige Gud Helligaand,
Giv Lydighed i Troens Baand!
Og i dit Hus og Kirke
Ved Ordet og din Miskunds Magt
Giv Lys og Liv, og frem din Agt,
Dets Salighed udvirke!

O hellige Treenighed,
Vær takket i al Evighed
For Daabens store Baade!
Giv, at vi alle hjerselig
I Troens Samfund tjene dig,
Og spilde ei din Naade!