Gud Fader Lig At Vaere


Gud Fader lig at være,
Det var dig ei for stort,
O Herre Jesus kjære!
Du gav altsammen bort,
Fornedred dig, og kom
Til os i storste Noden,
Blev lydig indtil Doden,
Ja Korsets Dod og Dom.

Derfor har Gud ophoiet
Dig over Englehær,
Og dig et Navn tilfoiet,
Velsignet af enhver,
Langt over alle Navn;
Gud lad det aldri glemmes,
Gud lad det trolig gjemmes
Udi vort Hjertes Favn!

I Jesu Navn sig boie
Hvert Knæ ydmygelig
I Himlene de hoie
Og her paa Jorderig,
Dybt under ligervis,
Og Tunge hver bekjende,
At han er uden Ende
En Herre til Guds Pris!

Nu alt, hvorom vi bede
Vor Gud i Jesu navn,
Skal gives os til Glæde
Og vore Sjæles Gavn.
Lær os, o Helligaand,
I Jesu Navn at raabe,
At bie, tro og haabe
Vor Frelse af hans Haand!