Gud Fader Os De Ti Bud Ord


Gud Fader os de ti Bud Ord
Ved Moses sendte ned til Jord;
Det er den Lov, som Gud os bod
At holder tro indtil vor Dod.

Gisk over alle Ting din Gud,
det er det fOrste store Bud,
Frygt ham i Tro og Kjærlighed,
Men andre Guder ei tilbed!

Lov Herrens navn af Hjertens Grund,
Misbrug det ei med syndig Mund
Til spot og Had paa Daarers vis,
Til Bon det brug og Tak og Pris!

Kom vel ihu din Herres Dag,
Og Hvil fra dit Arbeid tag,
Men lad din Sjæl i Herrens Ord
Fra Hvil for sin Strid paa Jord!

Hav Fader og dig Moder kjær,
I Lydighed hver Husband ær,
I Nod og Fare hos dem staa!
Saa skal dig vel i Verden gaa.

Du skal ei tage Næstens Liv,
Yp ei med Ord og Gjerning Kiv,
Dæmp Had og Hævn i Hjertets Rod,
Og vær endog din Fiende god!

Med Troskab hold din Ægtepagt
Og staa med Kjodets Lyst paa Vagt!
Dit Brudesmykkes Ædelsten
Er Hjertet kydsk og Tungen ren.

Din Næstes Gods med Vold ei tag,
Ham ei med Svig og List bedrag,
Men hjælp ham som en Ven i Nod,
Og del med Fattig dit Brod!

Lad Logn ei paa din Tunge bo,
I Tale vær din Broder tro,
Og se dig selv i Lovens Speil,
Og undskyld kjærlig Næstens Feil!

Af syndig Lyst ei optændt vær,
Ei Næstens Hus og Viv begjær,
Beskyt dem som en Helligdom!
Saa fremmer du hans Eiendom.

Thi Herren er en nidkjær Gud,
Som straffer strengt hvert krænket Bud;
Men gjor dem godt i tusind Led,
Som lyde ham i Kjærlighed.

Af denne Lov du lære kan,
At syndig er hver Jordens Mand;
Og vend dig saa med Bod og Bon
Til Himlens Fader og hans Son!

O, hjælp os, Herre Jesu Christ,
Som er Gudfaders Son forvist,
Staa hver en ærlig Stridsmand bi,
Fra Synd og Dod os Alle fri!