Gud Fader Vaere Aeret


Gud Fader være æret!
Din Naade har ei været
Forgjæves over mig;
Du har idag begravet
Min Syndeskyld i Havet,
Og lægt mit Sjæl vidunderlig.

O Jesus, naar jeg tænker,
Hvor naadig du mig skjænker
Dit eget Kjod og Blod,
Og lader med det samme
Mig evigt Liv annamme,
Sig glæder alt mit Sind og Mod.

Vel mig, jeg har nu Livet,
Mig Synden er tilgivet,
Gud Fader godt mig vil,
Og Jesus tog min Pine,
Saa slukkes Sorger mine,
Mig hjalp den Helligaand dertil.

Nu synger jeg af Glæde,
Og kan oplivet træde
Til Hjemmets sode Ro,
Frigjort fra Syndens Plage,
Gud lad mig alle Dage
I Fred for Syndens Trældom bo!

O Jesus, du, som vilde
Mig to i dit Blods Kilde
For Gud som Sneen hvid,
Lad mig mit Liv forandre,
Og i dit Lys henvandre,
Og være din til evig Tid!