Gud Faders Navn Og Aere


Guds Faders Navn og Ære,
hans Huses Herlighed
Skal Jesu Omhu være,
Det er hans Fodsels Med.

Fra alle Jordens Ender
Han dem forsamle skal,
Som Herrens Ære kjender,
Ja et utalligt Tal.

Et Tempel har han bygget
Og grundet med sit Blod,
Som Satan ei saar rygget,
Det har saa stærk en Fod.

Hver Sjæl, som ham mon savne,
Skal i Guds Kirkes Bo
Ham soge og omfavne,
Og finde Trost og Ro.

Der vil han altid blive
Forklaret i sit Ord
Og Sakramenter give
Af Naadens rige Bord.

Der vil han Sjæle lose
Af alle Syndens Baand,
Der vil han Trost udose
I hver bekymret Aand.

Der, Jesus, vil du findes,
Vel dem, som soge dig.
Af dem skal Kronen vindes
Udi dit Himmerig.