Gud Har Fra Evighed Givet Sin


Gud har fra Evighed givet sin Son os til Herre,
Stort er hans Navn, og hoilovet det evig skal være;
Himmel og Jord
Lover ham, lyder hans Ord,
Herren er han til Guds Ære!

Frygter ei, Kristne! med Kraft han vil værge sit Rige,
Helvedes Porte forgjæves imod det skal krige;
Hvad han har bygt,
Staar paa en Klippe saa trygt,
Fienden med Skamme maa vige.

Ud over Jorden og indtil dens yderste Ender
Hilsen og Budskab om Fred og om Naade han sender;
Vide skal hver,
Jesus Guds Salved er,
Saligt det Hjerte, ham kjender.

Kommer til Hobe fra Verdens de fjerneste Lande,
Herrens Gjenloste, hans Magt og Hans Miskund at sande!
Siger dit ud,
Jesus, vor Herre og Gud,
Drog os af Dodsdybets Vande!

Kommer, I Arme, som til ham med Taarer har bedet,
I Sonderknuste i Aanden, som han har helbredet,
Sorgendes Hær,
Siger og synger enhver:
Jesus vort Hjerte har glædet!

Hoit over Himlenes Himle han throner, den Herre;
Jorderig raabe med Glæde og give ham Ære!
Synger i Kor!
Lad os med Idræt og Ord
Palmer og Salmer ham bære!