Gud Heilag Ande Rett Oss Laer


Gud, heilag Ande, rett oss lær
I Hjartans Tru, den reine,
Vaar Frelsarmann aa hava kjær
Og tena honom eine,
So me mot Daudens Fæla maa
Uti hans Saar den Frelsa faa,
Som han fyr oss fortente!

Hjelp, at din sæle Lærdoms Kraft
I Hjartat trutt me gjoyma!
Av Guds ords Braud og sote Saft
Lat Sæla til oss stroyma!
Ja lat oss doy fraa Syndi rett,
Og fod oss ny’ til Himmel-Ætt,
Til Frukt i Tru aa bera!

Naar Liv og Ande slokna maa
I Daudens stride Stunder,
So lat vaart Hjarta kjenna faa
Din Verknads sæle Under,
So me vaar Ande giva kann
Med heilraad Hug i Jesu Hand
Og der u Æva kvila!