Gud Helligaand I Tro Os Laer


Gud Helligaand, i Tro os lær
Vor Frelsermand alene
Af Hjertet ret at have kjær,
Og hannem saa at tjene,
At vi mod Dodens Grumhed maa
Udi hans dybe Bunder faa
Den Frelse, han fortjente!

Hjælp, at din sunde Lærdoms Kraft
I Hjertet trolig gjemmes,
Af Ordets Brod og sode Saft
Vor Salighed lad fremmes,
Ja gjor os slet fra Synden dod,
Og ny igjen til Himlen fod,
I Troen Frugt at bære!

Naar Liv og Aande vil forgaa
I Dodens bitre Stunde,
O, at vi da din Virkning saa
I Hjertet fole kunde,
At vi vor Sjæl med god Forstand
Befale maa i Jesu Haand
I evig Ro at gjemmes!