Gud Helligaand Jeg Flyr Til Dig


Gud Hellig-Aand, jeg flyr til dig,
Lad mig dog Hjælp befinde!
Jeg ved din Kraft vil trostelig
Til Herrens Bord mig minde;
Jeg vil til Naadestolen her,
Skjont jeg kun Stov og Aske er,
Med dig vil jeg det vove.

Mig drager Guds Barmhjertighed
Med Kjærlighedens Lænker,
Mig skynder Sorg for synden led,
At tove mer mig krænker;
En Læge og den Syge maa,
Som Rig og Fattig sammenstaa;
Min Jesus og jeg Synder.

Hjælp da, at vi tilsammen gaar,
Led mig til Naadens Kilde,
Som vælder op af Jesu Saar,
Lad mig hans Blod ei spilde;
Men lad det troste, rense mig,
Og indtil Doden trænge sig
Igjennem Sjæl og Hjerte!

Her er mit Hjertes tomme Kar,
Med Naade det berore,
Og til et ret velsignet Par
Med Jesu Hjerte gjore,
At det i Andagt, Tro og Bod
Med Jesu sande Kjod og Blod
Til Livet maa opfyldes!

Ak, jeg endnu en Bon til dig
For Kristi Skyld vil send:
Af Herrens Legem lær du mig
Den rette Værd at kjende,
Saa jeg ei skyldig blive maa,
Og ikke Dommen deri faa,
Men mig vel forud prove!

Giv saa den Kjærligheds Attraa
Til Jesus i mit Hjerte,
At jeg med Tak maa tænke paa
Min Frelsers Dod og Smerte,
Og svæve du selv over mig
Ved Jesu Bord saa kraftelig,
Som du i Daaben gjorde!

Saa gaar jeg hen med Fryd og Fred
Paa Guds min Faders Naade
Og paa Guds Sons Retfærdighed,
Du, Hellig-Annd, mig raade!
Lad mig da her i hver en Stund
Den Livsens Kost med Tor og Mund
Ret værdelig annamme!