Gud Helligaand Opfyld Med Lyst


Gud Helligaand, opfyld med Lyst
Din troende Forsamlings Bryst!
Med Himlens Ild du os antænde,
Af Kristi Kjærlighed at brænde!
For Hjerterne dig aabenbar,
Oplys dem med di Lampe klar,
Saa alle Tunger trindt paa Jord
Samstemmig priese Troens Ord!
Halleluja, Halleluja!