Gud Jag Fraagar Ej Efter


Gud, jag frågar ej efter hvarken makt eller guld,
Blott jag vinner ditt rike, och att du är mig huld;
I din bok i din himmel, bland den blodtvagna här,
Säg mig, Jesus, min Herre: är mitt namn skrifvet där?

Kör:
Är mitt namn skrifvet där, bland den blodtvagna här,
I din bok, i din himmel, Är mitt namn skrifvet där?

Gud, min synd är väl mycken, ja lik sanden på strand,
Men ditt blod, o min Jesus, den borttaga helt kan;
Ty ditt löfte är skrifvet i det ord du oss gaf;
Om än synden är blodröd, du kan helt två den af. [Kör]

I den härliga staden med dess strålande hus,
Där få helgonen fröjdas i Guds salighets ljus;
Där ej synd kan inkomma eller det orent är;
Dår nu änglarne vaktar – är mitt namn skrifvet där? [Kör]