Gud Lad Dit Ord I Naade Lykkes


Gud, lad dit Ord i Naade lykkes
Og vokse baade Dag og Nat,
Men kvæles og med Rod oprykkes
Hver Plantning du ei selv har sat!
Al Satans Logn og Lærdom knus,
Med Aand og Sandhed fuld dit Hus!

Lad ingen falsk Profet forvilde
Os bort i Nattens sure Nod,
Lad ingen Lærdom vrang forspilde
Vor Trost af Jesu dyre Dod!
Jag bort hver Ulv i Faare-Ham!
O Hyrde god, vogt dine Lam!

Opklar de Taager, som udspindes
Af Uforstand og Mande-Vid,
Dræb al den Hovmed, som her findes,
Gjor Vantro stum, som volder Strid!
Driv Hykleri til Helved bort,
Atl Sandt og Godt lad vokse stort!

Guds Ord er dyre for os vundet
Ved Guds trofaste Vidners Blod,
Det var som tabt, men er gjenfundet,
Vi har den Skat og Perle god,
For hvilken de gav al Ting hen,
Gud lad os vel forvare den!

O, lad det gaa i Arv og Eie
Til vore Born i tusind Led,
Og vise os de rette Veie
At finde Naade, Trost og Fred,
Og hjælpe alle ind til Gud,
Saa har det fort sin Gjerning ud!