Gud Lad Os Baere Megen Frugt


Gud, lad os bære megen Frugt,
Hvortil vor Daab forpligter,
At alt vort Liv i kristen Tugt
Og Tro til Himlen sigter!
Lad mig ved daglig Bon og Bod
Med Jesu do saaledes,
At jeg i Kamp med Kjod og Blod
Ei trættes eller kjedes,
Til Salighed beredes!

Hjælp, at vi Daabens dyre Pagt
Og Naade aldrig glemme,
Og lad os vores Daabs Foragt
Af ingen mer fornemme!
Men lad den være Hjerte-Trost
Mod al vor Nod og Plage,
Et Vaand, som binder syndens Lyst,
Guds Kraft udi de Svage,–
Saa hjem til Himlen drage!