Gud Lat Din Ande Og Ditt Ord


Gud, lat din Ande og ditt Ord
Faa Yverhand paa Ford!
Og sjaa din Aaker og din Brodd
Med Ugras yversaadd!
Din Vokster stend vel her,
Men sjaa, kor tunn han er!
Kor litet er daa Livet kjent
Av Ord og Sakrament!

Aa Jesus, Jesus, kom du daa
Og til din Aaker sjaa!
Med Doypte fyllt er By og Land,
Men kvar er Andens Brand?
Kvat kann det gagna oss
Aa vita um din Kross,
Naar ei me staa mot Satans Verk
I Trui stod og sterk?

Guds Ande, her fyr deg, vaar Skatt,
Me graata Dag og Natt:
Kom, giv oss same Ljos og Kraft,
Som Federne hev’ havt,
Daa kristendomen stod
Som Tre i Vokster god
Med Frukt som Purpur og som Snjo!
Aa Herre, gjer det so!