Gud Later Sina Trogna Har


Gud låter sina trogna här
Allt godt af nåd erfara,
Och budskap af hans kärlek är
Mång tusen änglars skara;
Ty sjunge vi med godt behag:
Guds änglar, från vår barndomsdag,
Oss följa och bevara.

De lägra sig kring hvar och en,
Som fruktar Herren gärna,
Och deras hjälp är icke sen
Mog dem, som ondt oss ärna;
Ty sjunge vi med godt behag:
Guds änglar, från vår barndomsdag,
För våld och list oss värna.

På vägen de oss föra så,
Att vi vår fot ej stöta,
Men trygge och förnöjde gå,
Fast nöd och sorger möta;
Ty sjunge vi med godt behag:
Guds änglar oss till ålderns dag
På hulda armar sköta.