Gud Min Gud Ack Var Mig Nadig


Gud, min Gud, ack, var mig nådig
För din Sons förskyllans skull!
Fräls mig från all syndens våda,
Var mig, Gud, en fader huld!
Skapa i mig ett nytt hjärta,
Mitt af synd är fullt!

Själ, haf tröst, fast skuldbelastad
Och af synden tryckt du är
Hör Guds ende son i döden
Sig har gifvit, hardig kär;
Han förbannelsen borttagit
Och tömt vredens kalk.

Upp då hjärta att lofsjunga
Hjälten utaf Judas stam!
Han, som blödde, för mig dödde,
Evig seger åt mig vann.
Upp mitt hjärta att berömma,
Prisa högt Guds Lamm!