Gud Ske Lof Min Van Han Blifvit


Gud ske lof, min vän han blifvit,
O, hvilken vän!
Han, som sig för mig utgifvit,
O, hvilken vän!
Han, som så af kärlek glöder,
Att för oss han dör och blöder,
Att han lakkar oss för bröder,
O, hvilken vän!

Ack mitt lifs förtrogne frände!
Du var min vän,
Då jag ännu dig ej kände;
O, hvilken vän!
I mitt syndalopp du slog mig,
Och fr an dödens våg du drog mig
Och till barnaskap upptog mig;
O, hvilken vän!