Gud Vaere Lovet Evig Nu Og Priset


Gud være lovet evig nu og priset,
Som os her har selv bespiset!
Hungrige Gjæster ved hans Bord vi stode,
Gud, lad komme os til Gode!
Kyrie eleison!
O Herre, ved dit Liv, som du lod,
Ved dit sande Legem og sande Blod,
Ved din Pine og Dod
Hjælp os nu af al vor Nod!
Kyrie eleison!

Dit hellig’ Legem er for os hengivet,
At vi skulle have Livet;
Dyrere Gave kunde du ein skjænke,
Det skal vi med Tak betænke.
Kyrie eleison!
O Herre, du os elsker, og dor
Og dit Blod det saligste Under gjor;
Sletter Synderne ud,
Saa vi har en naadig Gud.
Kyrie eleison!

Hjælpe nu Gud os, vi maa Naaden eie
Til at gaa de rette Veie
Broderlig, kjærlig, som det Kristne sommer,
At den Mad os ei fordommer!
Kyrie eleison!
O Herre, ei din Helligaand tag,
Lad ham styrke, hjælpe os Dag fra Dag,
At din Kristenhed maa
I god Fred og Fremvekst staa!
Kyrie eleison!