Gud Vaere Med Os Alle


Gud være med os alle,
Som ud paa Reise gaa!
Udi hans Haand befale
Vi baade Store, Smaa!
I Jesu Kristi Navn
Paa Veien vi os give,
Gud lade Reisen blive
Til Lykke og til Gavn!