Guddomsstraale Himmellue


Guddomstraale, Himmellue,
Store Gud og Naadens Aand!
Værdes dog min Nod at skue,
Som vil tage Overhaand!
Lad din Kraft mig Styrke give,
Og min trætte Sjæl oplive!

Troen, Visdom, Lys i Morke,
Trost i Trængsels morke Stand,
Dette alt din Guddoms Styrke
Os alene give kan,
Du er den, os ret kan lære
Kristus sandt at se og ære.

Dyre Lærer, Herrens Finger!
Skriv din egen milde Hu
I min Sjæl, som jeg dig bringer
Til et evigt Offer nu!
Lad din kraft mig stedse rore,
Viljen din at se og gjore!

Lad din Ild min Sjæl optænde,
Smelte Hjertets Sne og Is,
At jeg Dag og Nat maa brænde
Af min Jesu Lov og Pris!
Sæt min Aand i Troens Lue,
Synden ret med Mat at kue.

Lad din Salve i mig flyde,
Vi mig til dit Tempel ind,
Lad min Sjæl i dig sig fryde,
Hav din Himmel i mit Sind,
Gjor mig stærk i Dodens Krige,
For mig saa til Himmerige!