Guds Barn Jag Ar


Guds barn jag är!
Ack salig ro och glädje!
Guds barn jag är!
För hvem skall jag säga min glädje?
För Gud vill jag säga min glädje.
Guds barn jag är!
Guds barn jag är!
Ack saliga ro och glädje!

Guds barn jag är!
Med häpnad jag ännu det säger.
Guds barn jag är!
O Gud, är det sanning jag säger?
Ja, Gud, du ju själf så det säger.
Guds barn jag är!
Guds barn jag är!
Med häpnad och fröhd jag det säger.