Guds Engle Sang I Stjernetal


Guds Engle sang i Stjernetal,
I Stjernetal;
Nu Gud ske Lov i hoien Hal!
Halleluja, Halleluja!

Fuld sodt det klang i Englekor:
I Englekor:
Guds Fred! Guds Fred! Guds Fred paa Jord!
Halleluja, Halleluja!

O Gud ske Lov for Julenat!
For Julenat!
Nu komme Nyaarsmorgen brat,
Halleluja, Halleluja!

Saa vokse vi i Lys og Lon
I Lys og Lon
Til Guds Behag med Davids Son.
Halleluja, Halleluja!

Guds Engle, kom de kom til Mænd,
De kom til Mænd,
Saa komme vi til dem igjen.
Halleluja, Halleluja!

Fra Betlehem til Stjerneslot,
Til Stjerneslot,
Nu kjende vi den Veien godt.
Halleluja, Halleluja!

Thi Jesus er den Himmelvei,
Den Himmelvei,
Som skinner klart og sviger ei.
Halleluja, Halleluja!

Den Engle har fort ned til Jord,
Fort ned til Jord,
Den forer os til Englekor
Halleluja, Halleluja!

Der Livsens Krans og Krone paa
Og Krone paa
Vi af Guds Son, vor Broder, saa.
Halleluja, Halleluja!

Gud Fader ske Lov, Tak og Pris,
Lov, Tak og Pris!
Guds Son og Aanden ligervis!
Halleluja, Halleluja!