Guds Namn Ar Ett Faste I Noden


Guds namn är ett fäste i nöden,
I stormen den tryggaste borg,
Ett ljus som ej slocknar i döden,
En tillflyt i jämmer och sorg.
Ett ljus som ej slocknar i döden,
En tillflyt i jämmer och sorg.

Det salighet b¨r i sitt sköte,
Ensfristad det är f¨or min själ,
All lycka det bär mig till möte,
Ja där, endast där mår jag väl.
All lycka det bär mig till möte,
Ja där, endast där mår jag väl.

Från synden och satan och världen
Jag ilar till detta Guds namn.
När faror mig möta på färden,
Se här är den stormfria hamn.
När faror mig möta på färden,
Se här är den stormfria hamn.

När ofrid och storm kring mig rasa
Och allt emot mig förer strid
Och hjärtat för döden vill fasa,
Så är ändock Jesus min frid.
Och hjärtat för döden vill fasa,
Så är ändock Jesus min frid.

Hans namn är i döden den brygga,
Som går öfver dödsdalens flod.
Där vandra de elända trygga,
Där finna de modlösa mod.
Där vandra de elända trygga,
Där finna de modlösa mod.

Hans namn skall i evighet fröjda
De Frälsta, som stå kring hans tron.
Med hjärtan af salighet nöjda
Vi sjunga en fröjdefull ton.
Med hjärtan af salighet nöjda
Vi sjunga en fröjdefull ton.