Guds Rena Lam Oskyldig


Guds rena Lamm oskyldig,
På korset för oss slaktad,
All tid befunnen tålig,
Ehur’ du var föraktad!
Vår synd du hajver dragit
Och dödens makt ned slagit.
Gif oss din frid, o Jesu!