Guds Son Er Kommen Til Os Ned


Guds Son er kommen til os ned
Af hoie Himmerige,
Fordi vi ingen Raad os veed
Derop til ham at stige.
Vor Gjerning ei retfærdiggjor,
Men Kristus kommer, lider dor;
Han har os Himlen vundet.

Hvad Gud i Loven budet har,
Vi kunde ei opfylde,
Vi derfor under Vreden var,
Og monne Straf forskylde.
Det hed: vær god af Hjertens Grund!
Men vi er onde allen Stund,
Vor Dyd den intet duer.

Dog maatte Loven holdes vist,
Hvad heller vi fortabes,
Thi sendte Gud os Jesus Krist,
Lod ham for vor Skyld plages.
Han enest har Guds Lov opfyldt;
Vor Dom afvendt, Guds Vrede stilt,
Af Naade er vi frelste.

Derpaa jeg tviler ingenlund;,
Guds Ord kan ei bedrage,
Det Ord af din velsigned’ Mund
Du rykker ei tilbage,
At hver, som tror og bliver dobt,
For hannem har du Himlen kjobt,
Han ikke skal vortabes.

Retfærdiggort ved Troen min
Jeg Gud, min Frelser, priser,
Den syner frem saa klart et Skin,
I Gjerning god sig viser;
Med Haab til Himlen ser min Sjæl,
Af Kjærlighed gjor alle vel,
Har Fred i Gud og Glæde.

Ved Loven vorder Synden kjendt,
Den Hjertet sonderstoder,
Men Naaden kommer himmelsendt,
Og læger Saar, som bloder.
O Synder, kom til Jesus Krist!
I Lovens Gjerning sandt og vist
Ei Frelse for dig findes.

Gud Fader, son i alle Land
Vi Hjerte-Takken sender,
Samt Helligaand, vor Trostermand,
Som Troen hs os tænder!
Og den i os begyndte Sag
Fuldende han til Kristi Dag,
At vi maa frelses! Amen.