Haf Tack Kare Jesus For Ordet Vi Fatt


Haf tack, käre Jesus, for ordet vi fått,
Som säger, att allt nu är väl,
Att lösen är gillad och allt är nu godt
Och köpt är hvar människosjäl!

En gång, när du kommer att hämta din brud
Ifrån detta främlingeland,
Då blif ver kon klädd id din snöhvita skrud
Med krona, och palm i sin hand.

Och sedan hon evigt får sjunga så glad
Ditt lof med all himmelens här:
Hvad jublet blir stort i den himmelska stad,
Hvad lust och hvad salighet där!

Det närmar sigmålet med hvarje minut
Och framåt det ilar så fort,
Baneret vi segrande höja till slut!
Då äro vi hemma, hur stort!

För blodet få syndare komma nu fritt:
Du vill ju bli med oss, ack, säg!
O, må du besinna, att valet är ditt:
Följ med på den lefvande väg!

Och vägen är Jesus, den enda, som går
Till nya Jerusalems stad:
Så ila framåt, och snart hvila du får
Och sjunga där uppe så glad!