Hjaelp Jesus Hjaelp At Jeg Din


Hjælp, Jesu, hjælp, at jeg din Naade finder!
Udi dit Navn et nyt Aar jeg begynder,
Ak, lad det meg til Gavn og dig til Ære
Velsignet være!

Hjælp, Jesu, hjælp, og med din Aand mig styrke,
At jeg maa dig af ganske Hjerte dyrke,
Mod Verdens Svig og Djævlens Anlob stride,
Mit sind a bryde!

Hjælp, Jesu, hjælp, at jeg maa taalig v”re,
Naar jeg og dette Aar skal Korset bære,
Lad mig ei fristes over min Formue,
Men Frelsning skue!

Hjælp, Jesu hjælp, at haabe, tro og bede,
Og mine Synder daglig at begr”de,
Dit Ord betragte, derved i mit Hjerte
Faa Trost i Smerte!

Hjælp, Jesu, hjælp, at jeg kan hver Mand tjene,
Og det oprigtig med min Næste mene,
Og allevegne Kjærlighed udove,
Ingen bedrove!

Hjælp, Jesu, hjælp, naar jeg mit Kald forretter,
At dine Bud jeg mig for Øine sætter!
Lad dine Engle altid mig bevare
Fra nod og Fare!

Hjælp, Jesu, hjælp i dette Aar og andre,
Om jeg skal længer her i Verdenvandre!
Udi din Vold jeg alle ting befaler,
Du mig husvaler.

Hjælp, Jesu, hjælp i dette Aar og Tider,
Hvor snart mit Levnet som en Strom bortskrider,
Maaske i dette Aar jeg somen Skygge
Herfra skal vige.

Hjælp, Jesu, hjælp! gjor mig bered af Naade,
At gaa med dig i Nod og Dodens Vaade
Og tro, at du, som evig, evig bliver,
Mig Livet giver!

Hjælp, Jesu,hjælp! dig over mig forbarme!
Jeg lægger mig i dine Naades Arme;
For al din Hjælp som du mig vil bevise,
Vil jeg dig prise.

Hjælp, Jesu, hjælp i Liv og Dodens Kvide,
Hjælp, at jeg paa din Hjælp kan altid lide!
Hjælp, Jesu, hjælp, at hjælp os Allesammen!
Hjælp, Jesu! Amen.