Hjaelp Mig O Sodeste Jesus At Vinde


Hjælp mig, o sodeste Jesus, at vinde!
Ofte jeg strider med skrobelig Magt;
Se dog, hvor Synden kan Hænderne binde,
At jeg i Kampen er svag og forsagt!
Frelsermand blid!
For du min Strid!
At jeg kan vinde i Trængselens Tid!

Hjælp mig, o sodeste Jesus, at vinde!
Lidet formaar kun min skrobelig’ Tro,
Om ei din Naade som Solen vil rinde,
Op i mit Hjertes formorkede Bo;
Morket fordriv,
Styrke mig giv,
Gudsfrygt opvarme mit Hjerte og Liv!

Hjælp mig, o sodeste Jesus, at vinde!
Gjor dog min Kristendom renset og ren,
Lad alt, hvad Hedensk er hos mig, forsvinde,
Borttag af Veien Forargelsens Sten!
Rens i sin Grund
Hjerte og Mund,
Gjor mig i Troen retsindig og sund!