Ho Ar En Sadan Gud Som Var


Ho är en sådan Gud, som vår?
Hva finner man hans like?
Hur hög och härlig re’n han står
Uti sitt almaktsrike,
När i en blink och med ett ord
Han skapar himmel haf och jord
Och allt, hvad där sig rörer!

Och detta Herrens storverk var
Fullkomligt, godt och härligt;
Men ack, hur efter några dar
Det sköflades förfärligt:
Då blef det ondt, som förr var godt,
Och genom Adams fall och brott
Har världen syndig blifvit.