Hos Gud Er Idel Glaede


Hos Gud er idel Glæde,
Men for jeg kommer der,
Jeg sukke maa og græde
Og gaa nedboiet her;
Her trykker mange Plager,
Her strider Jesu Brud,
Her blandes Fryd med Klager,
Kun Glæden er hos Gud.

De Fromme have Sorger,
Naar Verdens Daarer ler,
En værdig Himlens Borger
Hver Dag sin Moie ser,
Og kjæmvende sig nærmer
Til Glædens faste Borg,
Dog Naaden ham beskjærmer,
Og let han bær sin Sorg.

Jeg bytter ei med Daarer,
Som have Glæden her,
Jeg heller mellem Taarer
Og Sukke Sæden bær;
Naar jeg med Fryd kan hoste
Ved Enden af min Vei,
Lad Daaren sig forlyste,
Med ham jeg bytter ei.

Jeg Jesus skal beskue,
Det er mit Haabes Grund,
Lad Korset underkue,
Det er en liden Stund;
Snart Intet mig bedrover,
Snart ingen Modgang mer
Min Glæde mig berover,
Snart jeg min Jesus ser.