Hur Blir Oss Da Nar Gud Oss Andtligt


Hur blir oss då, när Gud oss ändtligt låter
Gå hem till evighetens fröjd och frid,
När vi från främlingslandet vända åter
Och genomkämpad är den sista strid?
Då,når vår fot från sista stoftet renas,
Den sista tår från ögat torkas af,
Och vi få hälsas, skåda och förenas
Med allt, som oss i hoppet styrka gaf.

Hur blir oss då, når himlen vidt upplåten
Oss öfvergjuter med Guds klarhets sken,
Når vi ej blott få se vår synd förlåten,
Men själen vorden från dess smitta ren?
Då vi af skuld och nöd ej mera qvalde,
Ej tryckte mer af sorgers bittra rad,
Som himmelsborgare och Guds utvalde
Få träda in i himlens ljusa stad!

Hur blir oss då, när vi med bäfvan höra
Den högre korens sånger brusa fram,
När gyllne harpor genom rymden föra
Ett evigt lof åt Frälsaren, Guds Lamm?
När rundt omkring de helga rynder skalla
Af de förlossades halleluja,
Och till Guds tron, som rökverk ifrån alla
Guds helgon, stiger lof och pris, ack ja!