Hur Godt Att Ha Ett Faste


Hur godt att ha ett fäste
Hos Gud i nödens tid!
Ett tryggt och ljufligt näste,
Där själen njuter frid!
När nödens natt med storm och svall
De Falska grunder störta skall,
Hur godt att ha ett fäste
Hos Gud i nödens tid!

Hvad det är skönt förfara
Hans Andes vittnesbörd
Och ej behöfva vara
Ett fält med syndig skörd!
När världen står där utan hopp,
Då evighetens port slås opp,
Hvad det är skönt förfara
Hans Andes vittnesbörd!

Hur saligt att få gjuta
Sin själs begär för Gud,
Att i hans famn sig sluta
Och vandra i hans bud;
Att slippa gå med hjärtat lyckt,
Af synd och oro kvald och tryckt –
Hur saligt att få gjuta
Sin själs begär för Gud!

Hur godt att med Guds skara
Få upp till Salem gå
Ach i all nöd och fara
Vid korsets fana stå!
När konungen i skyn sig ter,
Och världens fästen störta ner –
Hur godt att med Guds skara
Få in i Salem gå!