Hur Salig Ar Den Lilla Flock


Hur salig är den lilla flock,
den gode herdens hjord,
Som trots all världens hot och pock
Dock hör och tror hans ord,
Fast fienden är verksam än,
De hafva dock en mäktig vän
Och vandra, ledda af hans hand,
Hem til hans eget land.