Hvad Er Det For En Snekka


Hvad er det for en Snekke
Og liden Færgebaad,
Som Storm og Vande trække,
Saa den er uden Raad?
O se den store Nod!
Ret som den gik til Grunde,
Og just til Havsens Bunde
Ned i Afgrunden flod.

Det er Guds Kirke-Skare
Og liden Menighed,
Som her og der maa fare,
Og tidt ei Redning veed;
Hvor det kan synes, som
Vor Jesus haardt mon sove,
Og saa for Vind og Vove
Sit Skib la’r tumle om.

Den Flok, som Jesus haver
Alene inden Bord,
Som kysser Aandens Gaver,
Og elsker kun Guds Ord
Foruden Hykleri
Og uden vrangvis Lære,
Den Flok kan aldrig være
Fra Modgangs Bolger fri.

Men lad Afgrunden ose
Al Helveds Ondskab op,
Og lad kun Satan lose
Al sin den arge Trop,
Lad Kirke-Skibet faa
Ti tusend Stod paa Side,
Dog skal vel Jesus vide,
Hvor det sin Havn skal naa.

O sode Gud og Fader,
O Son og Helligaand
Som dine ei forlader,
O lad din mægtig’ Haand
Udfri din Meninghed
Fra al dens Tvang og Vaade,
O gjor det for din Naade
Og Jesu blodig Sved!