Hvad Er Dog Paaske Soed Og Blid


Hvad er dog Paaske sod og blid
For dem, som kjende Naadens Tid,
Og Syndens Jammer finde!
I Jesu aabne Grav vi se,
At alle Himle ad os le,
Og Seierskranse binde.
Den Dag
Vor Sag
Og Elende
Fik en Ende,
Da vor sode
Jesus han stod op af Dode.

For vore Synder er han dod,
Til vor Retfærdighed han brod
De stærke Dodens Porte.
At han opstod, dit viser grant,
At Synden ganske vist og sandt
Er dod og evig borte.
Vor nat
Er plat
Overvunden
Og forsvunden,
Da for sode
Jesus han stod op af Dode.

Han er opstanden, det er godt,
Den grumme Dod til evig Spot,
So for saa mægtig bruste;
Han er opstanden, det er vist,
Det sorte Riges Magt og List
Vor kjære Jesus knuste.
Det Ord
Skal hvor
Jeg maa vanke,
Af min Tanke
Aldrg svinde:
Jesus kunde do og vinde!

Han er opstanden, det er stort,
Og dermed er en Ende gjort
Paa al min Ve og Jammer;
Han er opstanden, det er nok,
Min Grav, som var en Fangeblok,
Er nu et Brudekammer.
Al Nod,
Sorg, Dod
Nu ei smerte
Kan mit Hjerte,
Gravens Hvile
Synes nu ad mig at smile.

Nu er her Vei til Livets Land,
Op alle, folger, hvad I kan,
Vor Frelser og vort Hoved!
Han er opstanden! dette Ord
Skal raabes hoit paa denne Jord!
Han være evig lovet!
Vær glad,
Guds Stad!
Alle Tunger,
Raaber, sjunger
Mod hinanden:
Jesus er–han er opstanden!