Hvad Helst Har I Varlden Bedrofvar


Hvad helst här i världen bedröfvar min själ,
Med Jesus och ordet det alltid blir väl;
Och om jag ej känner min lycka alltid,
I trone på ordet jag dock hafver frid.
Ack salig ro: på Jesus få tro
Och hafva Guds ord i sitt bo!